Nationaal Klimaatplatform, Eerste rapportage aan minister

Geef de transitie van onderop meer ruimte. Dit versterkt het landelijke klimaatbeleid substantieel. Een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief kan hierbij helpen. Dit adviseert Kees Vendrik in zijn eerste rapportage aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. https://nationaalklimaatplatform.nl/2447747.aspx?t=Eerste-rapportage-aan-minister