Wijkwarmteplan

Ontstaan

Bottendaal is een van de eerste wijken in Nijmegen waar de gemeente mee ‘van het gas af’ wil. Dit staat beschreven in de Transitievisie Warmte (2018). De aanpak om tot een gasloze wijk te komen wordt uitgewerkt in het wijkwarmteplan.

Het Wijkwarmteplan Bottendaal is geschreven door de projectgroep Bottendaal Aardgasvrij. In deze projectgroep zaten bewoners van de wijk, woningcorporatie Talis, netwerkbeheerder Liander en de gemeente Nijmegen. Zo’n 20 bewoners werkten in werkgroepen mee aan het plan.

Samen hebben we het wijkwarmteplan Bottendaal opgesteld. Het wijkwarmteplan en de zienswijzen van het wijkwarmteplan voor Bottendaal zijn op 19 mei 2021 goedgekeurd door het stadsbestuur. 

Wat staat erin?

Het wijkwarmteplan beschrijft hoe de wijk er (anno 2020) voor staat, alternatieven voor warmte die mogelijk zijn in de wijk en een globaal plan voor de komende jaren om de eerste stappen in het transitieproces te nemen.

Hieronder de belangrijkste punten uit het wijkwarmteplan.

  • Bottendaal is een moeilijke wijk om van het gas te halen. Er zijn veel verschillende woningen die allen een eigen aanpak vergen. Op enkele complexen na zal voor vrijwel elk huis zal een eigen plan gemaakt moeten worden.
  • Het isolatieniveau van de wijk in z’n geheel is laag. Om in de toekomst huizen duurzaam te kunnen verwarmen zullen veel woningen flink moeten isoleren.
  • In de wijk zijn op dit moment geen relevante warmtebronnen. De mogelijkheid om deze te creëren is erg beperkt. Warmte zal dus zeer waarschijnlijk van buiten de wijk moeten komen. In een eerste indicatie lijkt een warmtenet hiervoor de meest redelijke oplossing.
  • Op dit moment is een verantwoorde keuze voor een alternatief warmtesysteem nog niet mogelijk. Omdat technische ontwikkelingen snel gaan kunnen we beter wachten voordat er op een specifiek alternatief ingezet wordt. We moeten hier wel actief over na blijven denken!
  • De aanpak op korte termijn (de komende jaren) zal gericht zijn op energie besparen. Als het bewoners lukt om hun woningen goed te isoleren, wordt de keuze voor een alternatief warmtesysteem in de toekomst makkelijker.

Meer informatie

Download hier het wijkwarmteplan