Huistypen in Bottendaal

Grofweg kun je de huizen in Bottendaal in 7 typen verdelen. Voor deze typen hebben we gekeken wat voor de hand liggende verduurzamingsopties zijn, met daarbij een grove kostenraming.