Informatiebrief 7 september

Beste mede- bewoners van het Dobbelman complex,

Door deze brief breng ik jullie op de hoogte van de stand van zaken wat betreft de mogelijkheden om onze woningen op een duurzamere manier te verwarmen (en koelen).

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Naar aanleiding van het wijkwarmteplan Bottendaal , is er in najaar 2021 voorgesteld om in Bottendaal 2 proefprojecten te beginnen. 1 van de proefprojecten  is om op het Dobbelmancomplex met 128 woningen , het gas als warmtebron te vervangen door een alternatief.

In de loop van 2022 heeft  de gemeente door  het warmte-expertteam Gelderland (een samenwerkingsverband van  Royal Haskoning BV en Fakton-energy, gefinancierd door de provincie Gelderland) een haalbaarheidsonderzoek  laten doen voor het Dobbelman complex.

In januari 2023 heeft Haskoning BV dit vooronderzoek voor een CO2-vrije/arme verwarming voor het Dobbelman terrein gepresenteerd aan de gemeente en aan vertegenwoordigers van alle woningtypes van het complex.

Uit dit vooronderzoek kwam naar voren dat er een aantal mogelijke oplossingen haalbaar zouden kunnen zijn. De vervolgstap was om samen te bepalen welke van deze mogelijke oplossing we verder uit willen laten zoeken. Hiervoor zijn 5 bijeenkomsten georganiseerd. Voor elke bijeenkomst werden de bewoners van een specifiek huizentype uitgenodigd. Het onderzoek werd uitgelegd en vervolgens is geïnventariseerd in welke oplossingen men interesse heeft. Hieronder in de tabel de uitkomst van deze bijeenkomsten.

3 verschillende opties werden hierbij genoemd; een individuele oplossing (bijvoorbeeld een lucht water warmtepomp), een open bodemsysteem en een gesloten bodemsysteem. Zowel het open bodemsysteem, als het gesloten bodemsysteem maakt gebruik van warmte uit de bodem. Voor een open bodemsysteem zijn minimaal 100 aansluitingen nodig. Een gesloten bodemsysteem kan op kleinere schaal, ook voor een individuele woning aangelegd worden.

Vergader- datumWieResultaat
230209Patio woningenNaast individueel syteem, ook  geïnteresseerd in onderzoek naar gesloten en open bodemenergiesysteem
230208Heren huizen de RuyterstraatNaast individueel syteem, ook  geïnteresseerd in onderzoek naar gesloten en open bodemenergiesysteem
230302StadswoningenNaast individueel syteem, ook  geïnteresseerd in onderzoek naar gesloten en open bodemenergiesysteem
230309Beneden/boven woningenNaast individueel syteem, ook  geïnteresseerd in onderzoek naar gesloten en open bodemenergiesysteem
230417L- appartementsgebouwGaan eigen weg. Willen oplossing op gebouw niveau, of zelfs appartementsniveau. Zien weinig in collectief systeem. Proberen de CV-ketels in de lucht te houden tot er een CO2-arme oplossing is.
230417Behrends-3Moeten  Cv-ketels op zeer korte termijn vervangen. Verwachten dat het zeker 2 jaar gaat duren voordat het collectieve systeem er is. Gaan daarom voor vervanging door nieuwe CV-ketels.
230417Behrends 1Moeten  Cv-ketels op zeer korte termijn vervangen. Verwachten dat het zeker 2 jaar gaat duren voordat het collectieve systeem er is. Gaan daarom voor vervanging door nieuwe CV-ketels.
Overzicht vergaderingen

Waar staan we nu?

Na deze informatieronde, was de volgende stap een technische haalbaarheidsonderzoek van de 3 opties. Daarmee zou ook duidelijker worden hoeveel de opties per woning zouden gaan kosten per optie.

Dit haalbaarheidsonderzoek kost rond de € 10.000,-, de helft hiervan zou via een subsidie van de gemeente betaald kunnen worden, de overige € 5.000,- zouden wij als bewoners bij elkaar moeten leggen.

De bewoners van de gebouwen Behrends-1, Behrends-2 en het L-gebouw hebben laten weten op dit moment niet mee te willen doen met dit plan, dit betekent dat 62 van de 128 woningen niet mee doen. Voor een open bodemsysteem zijn er daarmee nu niet voldoende woningen.

Er zijn nu een aantal mogelijkheden:

1: We zoeken er minimaal 60 of meer woningen bij ( bijvoorbeeld het Woonzorgcomplex Globe van Talis), zodat we toch ook een open bodemsysteem kunnen onderzoeken.

2: We kijken met de bewoners die daarvoor interesse hebben of een gesloten bodemsysteem mogelijk is en wat dat gaat kosten

3: Het technische haalbaarheidsonderzoek voor het gehele Dobbelman terrein willen we toch uit laten voeren.

 Voor dit technische haalbaarheidsonderzoek moet dan wel onderzocht worden hoe we dit moeten gaan financieren, nu de complexen aan hebben gegeven niet mee te willen doen.

Hoe gaat het verder:

1 : We gaan contact opnemen met Talis, met de vraag hoe zij tegen de situatie aankijken en of zij het zien zitten om de globe om een collectief systeem aan te sluiten.

Dit behoren zij dan weer aan hun huurders voor te leggen en dan moet minimaal  70 % van de huurders daar toestemming voor geven, indien dit gepaard gaat met grote verbouwingen.

2: We onderzoeken of er alternatieven financieringsvormen zijn voor het haalbaarheidsonderzoek.

3: Mening peilen bij de 4 woningtypen i.v.m. een soort collecte of crowdfunding.

Daarnaast:

 Mocht het nu zo zijn, dat bij mensen de gasketel op het punt staat om vervangen te worden,  en men kan een lucht/water waterpomp betalen, dan is dat voorlopig de beste oplossing.

Misschien niet voor het electriciteitsnet, maar wel voor het klimaat.

Namens de werkgroep “Dobbelman complex van het gas af “ van BottendaalGroen! :

Emile Pennings

Mochten er mensen zijn die graag mee willen denken, dan kunnen zij zich aanmelden via het mailadres

 bottendaalgroen@gmail.com

of bezoek onze website www.bottendaalgroen.nl