Steunpunt Energietransitie

Net als in Bottendaal, zijn ook in andere Nijmeegse wijken zoals Hees, Hengstdal, Altrade, Aldenhof en het Ooyse Schependom, bewoners samen actief op het gebied van de energietransitie. Soms gaat het om de gemeenschappelijke aanschaf van zonnepanelen, soms gaat het veel verder. Tijdens sporadisch overleg tussen de verschillende initiatieven bleek men veel van elkaar te kunnen leren.

De buurtinitiatieven hebben daarom een steunpunt opgericht, dat zich o.a. bezig gaat houden met kennisdeling over techniek, subsidiemogelijkheden en handige contacten (wie weet er een goed isolatiebedrijf?). Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden. Omdat die kennis vaak niet bij een gemeentegrens stopt, zijn inmiddels ook buurtinitiatieven uit omringende gemeentes aangehaakt. Het steunpunt is dus niet bedoeld voor individuele burgers, maar voor buurtinitiatieven rond de energietransitie. BottendaalGroen! is, als een van de medeoprichters, niet alleen betrokken om zelf kennis te kunnen opdoen, maar ook om beginnende initiatieven op weg te helpen.

Het steunpunt heeft al een goedbezochte startbijeenkomst gehouden, waar ook alweer nieuwe initiatieven zich hebben aangemeld. Het is de bedoeling om meerdere malen per jaar een “klimaatborrel” te organiseren. Daar zal dan telkens een thema worden belicht, gevolgd door een ontspannen borrel voor kennisuitwisseling en samenwerking. De energieopgave is tenslotte voor heel Nederland zo’n beetje hetzelfde, samenwerking levert dan alleen maar voordeel op.

Wil je meer weten, neem dan even contact met ons op, via bottendaalgroen@gmail.com