De energie- en warmtetransitie in Bottendaal

Dit is de volledige versie van de bijdrage van BottendaalGroen! in De Zeeheld nr1 2024

De energie- en warmtetransitie is in volle gang. Dat merken we ook in Bottendaal. Er zijn steeds meer zonnepanelen op daken, steeds meer elektrische auto’s & laadpalen en steeds meer warmtepompen. Dit is natuurlijk goed nieuws voor het halen van klimaatdoelstellingen en vermindering van de CO2-uitstoot.

Maar er zijn ook serieuze aandachtpunten met (mogelijke) impact op de onze wijk. Op korte en lange termijn. Bijvoorbeeld het probleem van onvoldoende beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet (netcongestie). Maar ook de plaatsing van transformatorhuisjes om het elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst. We houden de plannen van Liander goed in de gaten.

De warmtevisie uit 2018 van de gemeente Nijmegen wordt geactualiseerd. We zijn benieuwd naar de uitkomst. Hoe ziet de gemeente de alternatieven voor aardgas? We volgen ook nauwlettend de ontwikkelingen bij de vernieuwing van het stationsgebied. Komt er daar een warmtenet dat door kan naar onze wijk? Ook zijn we in gesprek over de verdere uitvoering van ons wijkwarmteplan. Hoe ziet de route naar een aardgasvrije toekomst van Bottendaal eruit? Welke vervolgstappen moeten er worden gezet?

Naast het isoleren van onze huizen en de zoektocht naar geschikte warmtebronnen zijn we als wijk ook aan de slag gegaan met duurzame stroom. Op Google Earth kun je heel mooi zien waar in de wijk al zonnepanelen op de daken liggen. Dat is in sommige delen best al heel wat, maar er is nog genoeg ruimte voor meer.

Liander is in de wijk begonnen om op plaatsen het gasnet te vernieuwen. Dit klinkt vreemd, aangezien we van het gas af zouden gaan, maar het gaat om erg oude delen van het net die echt aan vervanging toe zijn. Deze worden vernieuwd om ongelukken te voorkomen zolang we nog gas gebruiken.

Duidelijk is dat er veel gebeurt en staat te gebeuren! Maar er is ook nog veel onduidelijk. We monitoren de Bottendaalse plannen van gemeente Nijmegen, netbeheerder Liander en woningcorporatie Talis. We gaan in gesprek en verkennen mogelijkheden voor samenwerking.

BottendaalGroen! gaat ook in 2024 weer actief aan de slag in en voor Bottendaal en werken samen aan een leefbare, groene, duurzame en gezellige wijk voor iedereen!